​Mere her  ➜

Virksomheder, der sender og transporterer farligt gods, skal i henhold til loven overholde en lang række regler

Sikkerhedsrådgivning om farligt gods

c troværdighed

c personlighed

c Kundetryghed

Loven foreskriver:

Alle virksomheder der transporterer, emballerer, afsender, modtager eller på anden vis er involveret i transport af farligt gods ad landevej skal udpege en sikkerhedsrådgiver. Hvervet som sikkerhedsrådgiver kan varetages af enhver, i eller uden for virksomheden, der er i besiddelse af et gyldigt bevis for gennemført sikkerhedsrådgivereksamen.

Lovgivningen er fastlagt i bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012, også kaldet sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen, som kan ses her.

Skal vi være din eksterne sikkerhedsrådgiver?

TransCon kan tilbyde at fungere som ekstern sikkerhedsrådgiver for jeres virksomhed. Dermed får I en sikkerhedsrådgiver og en sparringspartner, som er ekspert inden for farligt gods, og med mange års erfaring med sikkerhedsrådgivning i både store og små virksomheder.

Fordele for dit firma:

Ved at vælge TransCon som ekstern sikkerhedsrådgiver opnår firmaet bl.a. følgende fordele:

  • Ingen i jeres virksomhed bliver pålagt det, til tider, meget ressourcekrævende job.
  • TransCon har overblikket over lovgivningen, og den fornødne erfaring og viden, til at begå sig i lovgivningen.
  • Jeres virksomhed involveres udelukkende i forhold, der er umiddelbart relevante for virksomheden.
  • TransCon forpligter sig kontraktligt, således at vi er garant for, at lovgivningen altid opfyldes.

Kontakt os for at høre mere om sikkerhedsrådgivning, og om hvad vi kan tilbyde din virksomhed.

Transcon

Som rådgiver og underviser har vi mere end 15 års erfaring

CVR: 12366671

Kontakt

Fogedvej 2, 7870 Roslev